MySQL PERIOD_ADD() 函数使用指南

MySQL PERIOD_ADD() 函数在指定年月上加上指定的月数将结果作为年月返回。

PERIOD_ADD() 语法

这是 MySQL PERIOD_ADD() 函数的语法:

PERIOD_ADD(period, month_number)

参数

period
必需的。使用 YYYYMMYYMM 格式表示的时期。
month_number
必需的。需要加到 period 上的月数。

返回值

MySQL PERIOD_ADD() 函数在指定年月上加上指定的月数将结果作为年月返回。 PERIOD_ADD() 函数返回值是一个数字,格式是 YYYYMM

如果参数为 NULLPERIOD_ADD() 函数将返回 NULL

PERIOD_ADD() 示例

这里是几个 PERIOD_ADD() 函数的示例。

SELECT
  PERIOD_ADD(202201, 1),
  PERIOD_ADD(202201, 2),
  PERIOD_ADD(202201, 3),
  PERIOD_ADD(202201, 4),
  PERIOD_ADD(202201, 5),
  PERIOD_ADD(202201, 6),
  PERIOD_ADD(202201, 7),
  PERIOD_ADD(202201, 8),
  PERIOD_ADD(202201, 9),
  PERIOD_ADD(202201, 10),
  PERIOD_ADD(202201, 11),
  PERIOD_ADD(202201, 12)\G
 PERIOD_ADD(202201, 1): 202202
 PERIOD_ADD(202201, 2): 202203
 PERIOD_ADD(202201, 3): 202204
 PERIOD_ADD(202201, 4): 202205
 PERIOD_ADD(202201, 5): 202206
 PERIOD_ADD(202201, 6): 202207
 PERIOD_ADD(202201, 7): 202208
 PERIOD_ADD(202201, 8): 202209
 PERIOD_ADD(202201, 9): 202210
PERIOD_ADD(202201, 10): 202211
PERIOD_ADD(202201, 11): 202212
PERIOD_ADD(202201, 12): 202301