MariaDB CURDATE() 函数使用指南

在 MariaDB 中,CURDATE() 是一个内置函数,它按 YYYY-MM-DDYYYYMMDD 格式返回系统的当前日期。

它是 CURRENT_DATECURRENT_DATE() 的同义词。

MariaDB CURDATE() 语法

这是 MariaDB CURDATE() 函数的语法:

CURDATE()

参数

MariaDB CURDATE() 不接受任何参数。

返回值

MariaDB CURDATE() 返回当前的日期。

如果处于字符串上下文,CURDATE()YYYY-MM-DD 格式返回当前日期。如果处理数字上下文,CURDATE()YYYYMMDD 格式返回当前日期。

MariaDB CURDATE() 示例

下面的语句展示了如何使用 MariaDB CURDATE() 函数返回系统的当前日期。

SELECT
  CURDATE(),
  CURDATE() + 0;

输出:

+------------+---------------+
| CURDATE() | CURDATE() + 0 |
+------------+---------------+
| 2023-01-06 |   20230106 |
+------------+---------------+

注意: CURDATE() + 0 处于一个数字上下文中,因此它的结果为 YYYYMMDD 格式。

CURDATE() + N 意味着当前日期加上一个数字。比如,系统当前日期加 50:

SELECT CURDATE() + 0, CURDATE() + 50;

输出:

+---------------+----------------+
| CURDATE() + 0 | CURDATE() + 50 |
+---------------+----------------+
|   20230106 |    20230156 |
+---------------+----------------+

结论

在 MariaDB 中,CURDATE() 是一个内置函数,它按 YYYY-MM-DDYYYYMMDD 格式返回系统的当前日期。