PostgreSQL pg_current_logfile() 函数

PostgreSQL pg_current_logfile() 函数返回当前使用的日志文件路径。

pg_current_logfile() 语法

这里是 PostgreSQL pg_current_logfile() 函数的语法:

pg_current_logfile([format text]) -> text

参数

format
可选的。 日期的格式,可用值: stderrcsvlog

返回值

PostgreSQL pg_current_logfile() 函数返回日志记录收集器当前正在使用的日志文件的路径名。

没有带有参数的 pg_current_logfile() 函数返回按照 stderrcsvlog 的优先级返回其中一个日志的路径。

pg_current_logfile() 示例

要获取当前日志文件的路径,请使用如下带有 pg_current_logfile() 函数的语句:

SELECT pg_current_logfile();
          pg_current_logfile
--------------------------------------
 log/postgresql-2022-07-13_134056.log

或者带有 stderr 参数的 pg_current_logfile() 函数:

SELECT pg_current_logfile('stderr');
          pg_current_logfile
--------------------------------------
 log/postgresql-2022-07-13_134056.log

或者带有 csvlog 参数的 pg_current_logfile() 函数:

SELECT pg_current_logfile('csvlog');
 pg_current_logfile
--------------------

这里,系统并没有产生 csvlog 格式的日志。