SQLite random() 函数使用指南

SQLite random() 函数返回一个介于 -9223372036854775808 和 +9223372036854775807 之间的伪随机整数。

random() 语法

这里是 SQLite random() 函数的语法:

random()

参数

SQLite random() 函数不需要任何参数。

返回值

SQLite random() 函数返回一个介于 -9223372036854775808 和 +9223372036854775807 之间的伪随机整数。

random() 示例

本实例展示了如何使用 SQLite random() 函数获取一个随机整数。

SELECT 
    random(),
    random();
random() = -835783738580148834
random() = -802917661299892691