SQLite pi() 函数

SQLite pi() 函数返回圆周率 π 的近似值。

pi() 语法

这里是 SQLite pi() 函数的语法:

pi()

参数

SQLite pi() 函数不需要任何参数。

返回值

SQLite pi() 函数返回圆周率 π 的近似值。

pi() 示例

本示例展示了 SQLite pi() 函数的基本用法:

SELECT pi();
 pi() = 3.14159265358979